Watch

Home

Kursevi u najavi

El. pošta Štampa PDF

SPECIJALNI VIP KURSEVI KOD AUTORA GSD METODE PROF. MR DANIJELA GAJIĆ

SLOBODNI TERMINI: Trenutno slobodan termin u 19.00 h.

SAZNAJTE VIŠE KLIKOM NA VIP KURSEVI ENGLESKOG JEZIKA

 

OSTALI KURSEVI

REZERVIŠITE svoje mesto u grupi ili individualno na vreme, kliknite OVDE za upis.

KURS SE MOŽE REZERVISATI PO PROMOTIVNOJ CENI od 20%, a česte su mogućnosti uplata i po FIRST i LAST MINUTE ponudi!

Pogledajte cene kurseva klikom na CENOVNIK

Povoljnije cene možete videti na FIRST I LAST MINUTE KURSEVI ENGLESKOG JEZIKA

 

SLOBODNA MESTA ZA KURSEVE U JANUARU I FEBRUARU:

27.01.2020.

10.00 h-individualni kurs-popunjeno

17.30 h-Predsrednji grupni kurs-B1a-popunjeno

19.00 h-Elementarni grupni kurs-popunjeno

20.30 h-Konverzacijski grupni kurs-K1-popunjeno

20.30 h-Individualni kurs-LAST MINUTE-popunjeno

 

03.02.2020.

08.30 h-individualni kurs-popunjeno

17.30 h-Individualni kurs-popunjeno

17.30 h-Individualni kurs-LAST MINUTE-popunjeno

20.30 h-Konverzacijski grupni kurs-K1-popunjeno

 

10.02.2020.

10.00 h-individualni kurs-elementarni-LAST MINUTE!!-SLOBODNO

20.30 h-individualni kurs-popunjeno

22.00 h-NIGHT BIRD-noćni individualni kurs-popunjeno

 17.02.2020.

11.30 h-individualni kurs-slobodno

19.00 h-individualni kurs-popunjeno

20.30 h-Elementarni grupni kurs-A2-popunjeno

SLOBODNA MESTA ZA KURSEVE U MARTU:

 02.03.2020.

19.00 h-grupni konverzacijski kurs-popunjeno

10.00 h-GRUPNI elementarni kurs-popunjeno

19.00 h-GRUPNI elementarni kurs-popunjeno

09.03.2020.

19.00 h-Individualni kurs-slobodno

20.30 h-grupni elementarni kurs-popunjeno

16.03.2019.

11.30 h-individualni kurs-slobodno

19.00 h-individualni kurs-slobodno

SLOBODNA MESTA ZA KURSEVE U APRILU

06.04.2020.

19.00 h-grupni elementarni kurs-2 slobodna mesta

19.00 h-individualni kurs-slobodno

 

 

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE:  OD 1. SEPTEMBRA 2016. NASTAVA SE ODRŽAVA ISKLJUČIVO ONLINE-UŽIVO METODOM, GRUPNO ILI INDIVIDUALNO! VIŠE O PROMOTIVNOM POPUSTU PROČITAJTE OVDE

                                                                                         EnglishAliveGSDblack

 

O SVAKOM KURSU UKRATKO:


ElementaryLIFE-LINES150

ELEMENTARY (A2 CEFR) PO GSD METODI

Elementarni kurs možete da upišete:
• Ako nemate nikakvo predznanje i počinjete od samog početka
• Ako engleski razumete, ali ga govorite slabo ili nikako
• Ako ste pohađali Starter (početni 1) ili Beginner (početni 2) kurs, jer to nisu nivoi koji predstavljaju znanje jezika. Starter sadrži samo trećinu a Beginner približno polovinu sadržaja Elementary kursa.
• Ako ste engleski odavno učili i zaboravili ste mnogo toga, obnovite
• Ako na testu ne pokažete dovoljno znanja za viši nivo, znači da ste nešto bitno propustili na elementarnom nivou i da trebate savladati u potpunosti sve jezičke veštine na tom osnovnom nivou da biste išli dalje na bilo koji sledeći nivo.

SADRŽAJ ELEMENTARNOG KURSA
Elementarni kurs po GSD metodi je revolucionaran u smislu postupnosti, savremenosti i načinu kombinovanja svih dokazanih i uspešnih pristupa nastavi. Na osnovu rezultata i uspeha GSD metode na našim kursevima, direktor nastave i autor metode, Danijela Bojanić, izabrana je od strane komisije eksperata međunarodne asocijacije profesora engleskog jezika IATEFL, da održi predavanje u Velikoj Britaniji (University of Exeter), aprila 2008 sa temom: ”Ubrzani kurs engleskog jezika za 20 dana u školi budućnosti”. (Google: “An accelerated 20-day English course in the school of future”)
Samo u školi Britanicca Vi zaista počinjete od pravog početka i to postepeno: upoznajete postepeno i po lingvističkom redu pravila za čitanje (IPA), pravilno pisanje, upoznavanje svih vrsta reči u engleskom jeziku; red reči u engleskom jeziku, osnovna glagolska vremena, šeme prostih, proširenih i složenih rečenica, upitno-odrične rečenice, osnovne fraze… Vokabular dostiže čak 1100 reči specijalnim metodama mnemo-tehnike: šema, dijagrama, mapa, tabela, slika. Uspostavlja se osnovna konverzacija i pisanje kraćih jezičkih formi do 150 reči: eseji, pisma, opisi, odgovori, zahtevi… Na kraju ćete govoriti o sebi, porodici, poslu, vremenu, novcu, putovati, govorićete o sadašnjosti, prošlosti i budućnosti bez problema! I sve to za 20 dana svakodnevnog rada umesto za 3, 6 ili 12 meseci!

Konverzacijski1-knjiga1500

BASIC SURVIVAL -A1/A2- Niži konverzacioni kurs

Na elementarnom kursu se podjednako obrađuju čitanje, pisanje, razumevanje i govor, da bi se stvorila baza ili temelj za bilo kakvu konverzaciju. Zato je idealno odmah zatim upisati prvi konverzacioni nivo, gde je fokus  na konverzaciji, jer se ne ide dalje u novu gramatiku, već se govor ubrzava, postaje tečan, a fond reči se znatno uvećava. Konverzacioni kurs testira upotrebu engleskog jezika u svakodnevnom životu, na poslu i putovanju, obrađuje 50 novih tema i 150 različitih situacija, a vokabular je različit i bogat.
Na ovom kursu ponovo se provlači gramatika sa elementarnog kursa kroz  praksu, kroz govor, ali na dva načina: u vidu obaveznih situacija iz knjige i dodatnih potpuno slobodnih razgovora polaznika. Po šemi situacija datih u knjizi, koje diskretno vodi i podstiče predavač- govor se ubrzava, upotrebljavaju se mnoge nove reči. Dakle Vi međusobno razgovarate, a predavač daje tempo, koriguje i usmerava!
Ovo je i obavezni konverzacioni kurs engleskog za sve one koji putuju ili kontaktiraju sa svetom - 100% vežbanja  realnih situacija, fraza i normi ponašanja na poslovnom putu/sastanku, savremen vokabular koji se planski usvaja, jer su kroz knjigu  sistematski selektovane reči bez kojih se prosto ne može započeti razgovor!

S1Lifelines-150

PRE-INTERMEDIATE -B1a- Predsrednji kurs
 
Ovaj kurs je neophodan za sve one koji ne žele da ostanu na osnovnom nivou engleskog jezika, koji teže  mnogo sigurnijem i tečnijem govoru sa složenim izrazima, obiljem reči i tema, prvim diskusijama. On je idealan za službenike, studente, srednjoškolce i one koji teže bilo kakvom daljem usavršavanju. Savladavaju se složena glagolska vremena, tipovi složenih zavisnih i nezavisnih rečenica, višesložne reči, složena pravila za čitanje, pišu se svi tipovi eseja, a fond reči raste na preko 2000 pojmova. Uče se i sinonimi, ističe se razlika u formalnom i neformalnom izražavanju. Čitaju se i prevode pravi tekstovi, uči se slaganje vremena u govoru, izražavanje čitavih misli i stavova. Dodatni materijali su interesantni, tako da kurs proleti, a stečeno znanje nam daje krila za više nivoe. Ovo je prvi ozbiljni kurs na kome možemo videti engleski jezik u punoj verziji.

survival-english

SURVIVAL ENGLISH -B1- Viši konverzacioni kurs
 
Na ovom kursu čeka nas još složeniji nivo poslovne komunikacije: nastavljamo putovanja i sastanke, na višem nivou - pišemo poslovna pisma, e-mailove, organizujemo seminare, dočekujemo strane partnere.
Sva glagolska vremena i esencijalni vokabular sa srednjeg kursa se uvežbavaju do nivoa tečnog i dovoljno brzog govora koji se očekuje na ovakvom nivou znanja. Ovo je poslednji prag na kome se još može, i mora korigovati Vaš govor, jer se na sledećem – Intermediate (srednjem 2 novou) ne toleriše zamuckivanje i zatezanje u razgovoru na engleskom, prosto zato jer program tog višeg kursa ne dozvoljava polazniku koji je došao nesiguran sa srednjeg 1 nivoa da ravnopravno učestvuje u nastavi na srednjem 2 kursu. Zato je  viši konverzacioni idealan za konačno raščišćavanje situacije što se tiče Vaše realne verbalne sposobnosti tečnog govora. Iz dana u dan kod 90% naših najstidljivijih polaznika razvila se spremnost odgovora na pitanja na engleskom koja Vas bombarduju svakog dana uzastopno, kao i moć brzog odgovora bez mnogo oklevanja. Svakodnovni časovi Vas prosto vežu za engleski jezik i ne daju da se odaljite od materije, sve dok ne pukne jezička barijera sa kojom ste počeli kurs. Ovaj princip je sadržan kroz sve naše kurseve svakodnevnim radom i  jedino takav pristup garantuje uspešnost učenja.

B1bintermediate-knjiga150

INTERMEDIATE -B1b- srednji kurs je nastavak predsrednjeg i zajedno čine B1 nivo

Na ovom kursu počinjemo da izražavamo svoje složene misli, stavove, diskutujemo na nivou naučno-obrazovnih tema, svetskih događaja, politike, struke…  Učimo tehnike prevoda, lepog pisanja, razumevanja reči u kontekstu bez pomoći rečnika, čitamo složene tekstove, ubrzavamo govor do  visoke fluentnosti. Intonacija i akcenat rečenice se vežbaju aktivno. Ovo je kurs na kom se radi slaganje vremena, pasivne i uslovne rečenice, upravno-neupravni govor.Na ovom kursu u našoj školi polaznicima se gradivo osvežava i dopunjava sa još tri priručnika, a polaznici dobijaju kreativne zadatke. Na časovima se upotrebljavaju savremena beletristika, časopisi, materijali sa interneta, Wikipedije.

Da biste se upisali preko internet formulara kliknite OVDE.

Pozovite nas na:  064.37.54.783

Postanite nam prijatelj i na Fejsbuku klikom na ikonicu:    Facebook-Logo