Watch

Home

Kursevi u najavi

El. pošta Štampa PDF

REZERVIŠITE svoje mesto u grupi na vreme, kliknite OVDE za upis.

KURS SE MOŽE REZERVISATI PO PROMOTIVNOJ CENI od 20%!

SLOBODNA MESTA ZA KURSEVE U AVGUSTU:

27.08.2018.

17.30 h-Elementarni grupni kurs-A2-POPUNJENO

17.30 h-Individualni kurs

27.08.2018.

19.00 h-Konverzacijski grupni kurs-K1-POPUNJENO

SLOBODNA MESTA ZA KURSEVE U SEPTEMBRU:

03.09.2018.

10.00 h-individualni kurs

20.30 h-individualni kurs

10.09.2018.

17.30 h-Predsrednji grupni kurs-S1-POPUNJENO

17.09.2018.

17.30 h-individualni kurs

22.00 h-NIGHT BIRD-noćni individualni kurs

 24.09.2018.

20.30 h-individualni kurs

20.30 h-Elementarni grupni kurs-A2

 

VIP KURSEVI KOD AUTORA GSD METODE PROF. MR DANIJELE GAJIĆ

SLOBODNI TERMINI: 24.09.2018. u 20.30 h

VAŽNO OBAVEŠTENJE:  OD 1. SEPTEMBRA 2016. NASTAVA SE ODRŽAVA ISKLJUČIVO ONLINE-UŽIVO METODOM, GRUPNO ILI INDIVIDUALNO! VIŠE O PROMOTIVNOM POPUSTU PROČITAJTE OVDE

                                                                                         EnglishAliveGSDblack

 

O SVAKOM KURSU UKRATKO:


ElementaryLIFE-LINES150

ELEMENTARY (A2 CEFR) PO GSD METODI

Elementarni kurs možete da upišete:
• Ako nemate nikakvo predznanje i počinjete od samog početka
• Ako engleski razumete, ali ga govorite slabo ili nikako
• Ako ste pohađali Starter (početni 1) ili Beginner (početni 2) kurs, jer to nisu nivoi koji predstavljaju znanje jezika. Starter sadrži samo trećinu a Beginner približno polovinu sadržaja Elementary kursa.
• Ako ste engleski odavno učili i zaboravili ste mnogo toga, obnovite
• Ako na testu ne pokažete dovoljno znanja za viši nivo, znači da ste nešto bitno propustili na elementarnom nivou i da trebate savladati u potpunosti sve jezičke veštine na tom osnovnom nivou da biste išli dalje na bilo koji sledeći nivo.

SADRŽAJ ELEMENTARNOG KURSA
Elementarni kurs po GSD metodi je revolucionaran u smislu postupnosti, savremenosti i načinu kombinovanja svih dokazanih i uspešnih pristupa nastavi. Na osnovu rezultata i uspeha GSD metode na našim kursevima, direktor nastave i autor metode, Danijela Bojanić, izabrana je od strane komisije eksperata međunarodne asocijacije profesora engleskog jezika IATEFL, da održi predavanje u Velikoj Britaniji (University of Exeter), aprila 2008 sa temom: ”Ubrzani kurs engleskog jezika za 20 dana u školi budućnosti”. (Google: “An accelerated 20-day English course in the school of future”)
Samo u školi Britanicca Vi zaista počinjete od pravog početka i to postepeno: upoznajete postepeno i po lingvističkom redu pravila za čitanje (IPA), pravilno pisanje, upoznavanje svih vrsta reči u engleskom jeziku; red reči u engleskom jeziku, osnovna glagolska vremena, šeme prostih, proširenih i složenih rečenica, upitno-odrične rečenice, osnovne fraze… Vokabular dostiže čak 1100 reči specijalnim metodama mnemo-tehnike: šema, dijagrama, mapa, tabela, slika. Uspostavlja se osnovna konverzacija i pisanje kraćih jezičkih formi do 150 reči: eseji, pisma, opisi, odgovori, zahtevi… Na kraju ćete govoriti o sebi, porodici, poslu, vremenu, novcu, putovati, govorićete o sadašnjosti, prošlosti i budućnosti bez problema! I sve to za 20 dana svakodnevnog rada umesto za 3, 6 ili 12 meseci!

Konverzacijski1-knjiga1500

BASIC SURVIVAL -A1/A2- Niži konverzacioni kurs

Na elementarnom kursu se podjednako obrađuju čitanje, pisanje, razumevanje i govor, da bi se stvorila baza ili temelj za bilo kakvu konverzaciju. Zato je idealno odmah zatim upisati prvi konverzacioni nivo, gde je fokus  na konverzaciji, jer se ne ide dalje u novu gramatiku, već se govor ubrzava, postaje tečan, a fond reči se znatno uvećava. Konverzacioni kurs testira upotrebu engleskog jezika u svakodnevnom životu, na poslu i putovanju, obrađuje 50 novih tema i 150 različitih situacija, a vokabular je različit i bogat.
Na ovom kursu ponovo se provlači gramatika sa elementarnog kursa kroz  praksu, kroz govor, ali na dva načina: u vidu obaveznih situacija iz knjige i dodatnih potpuno slobodnih razgovora polaznika. Po šemi situacija datih u knjizi, koje diskretno vodi i podstiče predavač- govor se ubrzava, upotrebljavaju se mnoge nove reči. Dakle Vi međusobno razgovarate, a predavač daje tempo, koriguje i usmerava!
Ovo je i obavezni konverzacioni kurs engleskog za sve one koji putuju ili kontaktiraju sa svetom - 100% vežbanja  realnih situacija, fraza i normi ponašanja na poslovnom putu/sastanku, savremen vokabular koji se planski usvaja, jer su kroz knjigu  sistematski selektovane reči bez kojih se prosto ne može započeti razgovor!

S1Lifelines-150

PRE-INTERMEDIATE -B1a- Predsrednji kurs
 
Ovaj kurs je neophodan za sve one koji ne žele da ostanu na osnovnom nivou engleskog jezika, koji teže  mnogo sigurnijem i tečnijem govoru sa složenim izrazima, obiljem reči i tema, prvim diskusijama. On je idealan za službenike, studente, srednjoškolce i one koji teže bilo kakvom daljem usavršavanju. Savladavaju se složena glagolska vremena, tipovi složenih zavisnih i nezavisnih rečenica, višesložne reči, složena pravila za čitanje, pišu se svi tipovi eseja, a fond reči raste na preko 2000 pojmova. Uče se i sinonimi, ističe se razlika u formalnom i neformalnom izražavanju. Čitaju se i prevode pravi tekstovi, uči se slaganje vremena u govoru, izražavanje čitavih misli i stavova. Dodatni materijali su interesantni, tako da kurs proleti, a stečeno znanje nam daje krila za više nivoe. Ovo je prvi ozbiljni kurs na kome možemo videti engleski jezik u punoj verziji.

survival-english

SURVIVAL ENGLISH -B1- Viši konverzacioni kurs
 
Na ovom kursu čeka nas još složeniji nivo poslovne komunikacije: nastavljamo putovanja i sastanke, na višem nivou - pišemo poslovna pisma, e-mailove, organizujemo seminare, dočekujemo strane partnere.
Sva glagolska vremena i esencijalni vokabular sa srednjeg kursa se uvežbavaju do nivoa tečnog i dovoljno brzog govora koji se očekuje na ovakvom nivou znanja. Ovo je poslednji prag na kome se još može, i mora korigovati Vaš govor, jer se na sledećem – Intermediate (srednjem 2 novou) ne toleriše zamuckivanje i zatezanje u razgovoru na engleskom, prosto zato jer program tog višeg kursa ne dozvoljava polazniku koji je došao nesiguran sa srednjeg 1 nivoa da ravnopravno učestvuje u nastavi na srednjem 2 kursu. Zato je  viši konverzacioni idealan za konačno raščišćavanje situacije što se tiče Vaše realne verbalne sposobnosti tečnog govora. Iz dana u dan kod 90% naših najstidljivijih polaznika razvila se spremnost odgovora na pitanja na engleskom koja Vas bombarduju svakog dana uzastopno, kao i moć brzog odgovora bez mnogo oklevanja. Svakodnovni časovi Vas prosto vežu za engleski jezik i ne daju da se odaljite od materije, sve dok ne pukne jezička barijera sa kojom ste počeli kurs. Ovaj princip je sadržan kroz sve naše kurseve svakodnevnim radom i  jedino takav pristup garantuje uspešnost učenja.

B1bintermediate-knjiga150

INTERMEDIATE -B1b- srednji kurs je nastavak predsrednjeg i zajedno čine B1 nivo

Na ovom kursu počinjemo da izražavamo svoje složene misli, stavove, diskutujemo na nivou naučno-obrazovnih tema, svetskih događaja, politike, struke…  Učimo tehnike prevoda, lepog pisanja, razumevanja reči u kontekstu bez pomoći rečnika, čitamo složene tekstove, ubrzavamo govor do  visoke fluentnosti. Intonacija i akcenat rečenice se vežbaju aktivno. Ovo je kurs na kom se radi slaganje vremena, pasivne i uslovne rečenice, upravno-neupravni govor.Na ovom kursu u našoj školi polaznicima se gradivo osvežava i dopunjava sa još tri priručnika, a polaznici dobijaju kreativne zadatke. Na časovima se upotrebljavaju savremena beletristika, časopisi, materijali sa interneta, Wikipedije.

Da biste se upisali preko internet formulara kliknite OVDE.

Pozovite nas na:  064.37.54.783

Postanite nam prijatelj i na Fejsbuku klikom na ikonicu:    Facebook-Logo

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save