VIP kursevi engleskog jezika

Štampa

VIP  KURSEVI ENGLESKOG JEZIKA

    wmag-vip-new600

Very Important Person-VIP skraćenica simbolizuje i namenu VIP kurseva engleskog jezika po GSD metodi, autorke Mr Danijele Gajić, magistra engleskog MA Tesol, Oxford Brookes University, Velika Britanija.

 

Nastava engleskog 100% prilagođena polazniku

Jedino VIP kurs engleskog jezika u školi Britanika omogućava da se nastava engleskog prilagodi 100% Vašim potrebama, jer je za takav tretman potrebno zaista enciklopedijsko znanje engleskog jezika i radno iskustvo koje traje 30 godina, status „vunderkida“ koje predaje engleski odraslima od svoje 14. godine i životno delo-potpuno samostalna i originalna GSD metoda za ubrzano učenje engleskog jezika.

profesori600

*Ekipa profesora škole Britanika koju je prof. mr Danijela Gajić obučila i licencirala za rad po GSD metodi.


VIP polaznik online engleskog (veoma važna osoba) je danas mogući korisnik VIP kursa engleskog jezika ne samo po nekoj bitnoj funkciji, položaju ili statusu moći, već svaki potencijalni odrasli polaznik sa posebnim potrebama, koje ga ograničavaju da prati rad u standardnim grupama engleskog jezika online UŽIVO.


VIP kurs engleskog je koncept apsolutnog i bezuslovnog prilagođavanja Vama lično, Vašem životnom ritmu, radnim i porodičnim obavezama, količini slobodnog vremena, vrsti i tipu vaših jezičkih kapaciteta, vašim godinama, cilju učenja engleskog.

 

Predavanja engleskog kod majstora sa Oxforda

   logo danijela u akademskoj odori bez natpisa

* Prof. mr Danijela Gajić. MA TESOL, Oxford Brookes University, Great Britain


VIP kurs engleskog pre svega podrazumeva da nastavu engleskog održava lično Mr Danijela Gajić, čije obrazovanje, iskustvo, specijalizacije i ogromna moć prilagođavanja gradivaengleskog jezika pojedincu omogućavaju i više od vašeg zadovoljstva i uspeha.

   Oxford diploma majmanja 

*Magistarska diploma prof. mr Danijele Gajić na jednom od najboljih univerziteta na svetu


Kao autor GSD metode za ubrzano učenje engleskog jezika iz prve ruke Mr Danijela Gajić će vam prosto ulivati znanje engleskog jezika bez pritisaka i utiska da uopšte učite engleski. Svaki čas engleskog je jedinstven i prilagodjen svakoj ličnosti na drugačiji način-kao unikatno odelo skrojeno po vašoj meri i samo jedno takvo na svetu. 

 

   Ikedaoptim

 

* Ikeda Kotsuke iz Nagoje u Japanu je jedno od najvećih "VIP ČUDA" prof. mr Danijele Gajić.

  Bez znanja srpskog, kao apsolutni početnik, završio poslovni engleski jezik na B1 nivou.

 

To znači da nakon Need Analyses intervjua i usmenog ispita po međunarodnim standardima, Mr Danijela Gajić vrši „krojenje“ kursa engleskog koji želite da pohadjate na osnovu vaših želja i realnih mogućnosti.

 

 Prilagođavamo kurs engleskog lično vama tako što :

 

biramo najbolji datum i termin nastave prateći vaše životne obaveze


analiziramo tip inteligencije, kognitivne sposobnosti i jezičke veštine polaznika


biramo najbolju knjigu engleskog od preko 1000 udžbenika engleskog jezika u upotrebi, na raspolaganju iz lične riznice znanja mr Danijele Gajić (od kojih mnoge knjige engleskog nisu ni dostupne, ni poznate bilo kome u Srbiji), a po potrebi obezbeđujemo specijalne knjige za svaku svrhu učenja engleskog jezika.


propisujemo dodatnu literaturu za učenju engleskog jezika po izboru mr Danijele Gajić, koja će lako i brzo popraviti sve prateće anomalije u vašem dosadašnjem učenju engleskog jezika.

 

profesori engleskog jezika

*Prof. mr Danijela Gajić sa kolegama iz celog sveta na jednoj od međunarodnih konferencija u Londonu


krojimo i personalizovane specijalne kurseve engleskog, sa posebnom šemom i dužinom časova engleskog po potrebi polaznika (kombinacije više knjiga za hitne ili nemoguće slučajeve).


biramo različite metode za poboljšanje vašeg pamćenja pri učenju engleskog i koncentracije (najprestižniji seminari i obuke u inostranstvu za rad sa odraslima, ali i za fokusiranje pažnje kod dece).


• uvodimo strategije za brže i lakše učenje engleskih reči ili gramatike engleskog jezika (razne interesantne i efikasne mnemo tehnike i šeme za trajno i efektivno učenje engleskog-produkt više treninga za podučavanje engleskog kao stranog jezika u inostranstvu).


• dodaju se vežbe za bolji akcenat, dikciju, izgovor (posebna pravila za čitanje u engleskom jeziku autorke mr Danijele Gajić, koja su predstavljena u okviru magistarskih studija na Oxford Brookesu i na međunarodnom IATEFL SIG seminaru za izgovor engleskih reči).


dozira se količina i tip domaćih zadataka (u zavisnosti od obaveza menja se pristup vašim obavezama).


• biramo ili kombinujemo model rada: dodatno programirano individualno učenje engleskog van časa ili uvođenje Tutoring sistema učenja engleskog jezika na času

 

alive

 

* Slikovito prikazan jedinstveni način rada Engleski Online Uživo-sa pravom školskom tablom u virtuelnoj ućionici!

 

U zavisnosti od vašeg problema pravimo ozbiljan projekat učenja engleskog, „krojimo“ ličnu agendu i uvodimo mnogo drugih naučnih pristupa u učenju engleskog, koji iz svakog pojedinca izvlače maksimum sposobnosti za učenje,što je jedino moguće kod nas: multi-disciplinarni pristup u učenju engleskog svakoj individui na osnovu ogromnog i opsežnog rada i uspeha mr Danijele Gajić.

Online uživo VIP kurs engleskog je zato vaša životna investicija sa maksimumom pažnje i fokusa na Vas lično, a pritom omogućava ogromnu uštedu vremena, eliminiše mučna putovanja, probleme parkiranja, saobraćajnih gužvi i svako drugo nepotrebno nerviranje, koje ometa učenje engleskog i uzima vam volju i energiju za rad na usvajanju engleskog jezika.
Ne morate se prilagođavati drugima u grupi, ne morate da se poredite sa boljima ili gorima od sebe, ne morate koristiti knjigu engleskog opšte namene, već zajedno biramo ono što je lično vama potrebno u engleskom jeziku.


Vi birate bilo koji datum početka kursa engleskog jezika tokom cele godine, Vi birate vreme za održavanja nastave engleskog jezika, Vi birate gde će se nastava održavati-kod vas u kancelariji ili kod kuće, u inostranstvu, na planini ili kada ste na poslovnom putu-Engleski online uživo bez ograničenja mesta gde se Vi nalazite.

osoblje 600400

 

* Prof. mr Danijela Gajić je obučila i licencirala na stotine profesora engleskog jezika za rad po GSD metodi za ubrzano učenje.


VIP kurs engleskog jezika je predviđen i za Vašu decu-u sigurnosti Vašeg doma, online ili lično možete izabrati da vaša deca najbitnija znanja engleskog jezika dobiju od najboljeg predavača engleskog na Balkanu i šire.


Online VIP kurs engleskog omogućava da iz svog doma možete učiti engleski i u paru sa svojim partnerom. Čak i kolege u malim grupama sa istovetnim startnim predznanjem mogu imati VIP online engleski iz svoje kancelarije.


Trudnice, porodilje i mlade mame, kao i osetljive osobe mogu uživati u učenju engleskog jezika iz sigurnosti svog doma, bez rizika od zaraznih bolesti, virusa, lošeg vremena ili maltretiranja u prevozu i gradskom saobraćaju.


Ako ste prezauzeti celog dana, VIP kurs engleskog možemo održati u specijalnim terminima koje vam niko drugi ne može ponuditi po vrhunskom kvalitetu i u nemogućim terminima: od ranog jutra do kasne noći!

 

 

 kako izgleda vip kurs engleskog jezika

Kako izgleda VIP kurs engleskog jezika?


VIP nastava iz engleskog traje svakog radnog dana od ponedeljka do petka, u terminima koje dogovorite i datumima koji izaberete. Zbog zauzetosti mr Danijele Gajić, testiranja i upisi se vrše od 30 do 60 dana unapred.


Na samom početku radite upisni test i usmeni ispit iz engleskog po međunarodnim CEFR standardima, lično kod mr Danijele Gajić i Need Analyses intervju. Sve je putem interneta pa ne gubite vaše dragoceno vreme na procedure upisa na kurs engleskog jezika.


Nakon toga za svakog polaznika VIP kurs engleskog se posebno „kroji“: posebne knjige, priručnici i pristup učenju engleskom jeziku.


Svako Vaše poslovno putovanje u zemlji ili inostranstvu ne znači prekid učenja engleskog, već samo to da ponesete svoju knjigu i lap-top sa sobom i da imate internet gde god da se nalazite.


Čas engleskog obično traje 90 minuta, a u zavisnosti od vrste kursa, njegove težine i od vašeg slobodnog vremena za učenje, kurs engleskog može trajati od minimalno 4 nedelje, do 6 ili 8 nedelja.


Za polaznike VIP kurseva engleskog, moguće su i određene modifikacije, po dogovoru sa mr Danijelom Gajić.


Ako imate veoma malo slobodnog vremena, VIP kurs engleskog može da uključi i Tutoring sistem, tj. da domaće zadatke radimo u okviru časa engleskog, tako da ništa ne ostaje van časa, sem slušanja CD materijala ili video snimaka na engleskom. Naravno to znatno produžava trajanje vašeg kursa engleskog jezika.


Svaki kurs engleskog je zaokružena celina, jedan nivo engleskog po CEFR skali.

CEFR-OXFORD-ENGLISH

 

*Zajednički evropski referentni okvir rada za engleski jezik (CEFR)


VIP kursevi engleskog podrazumevaju i sve nivoe znanja engleskog, od apsolutnih početnika u engleskom jeziku do najviših nivoa i to po standardizovanoj podeli nivoa engleskog jezika-CEFR skale priznate u EU i širom sveta:

 

- Opšti engleski jezik - General English: A1, A2, B1a, B1b, B2, C1, C2 nivoi poznavanja engleskog po međunarodnim CEFR standardima (čitanje, pisanje, konverzacija, veštine slušanja i razumevanja, gramatika engleskog po fantastičnoj GSD metodi)-38 000 sati predavanja i 30 godina iskustva sa svim uzrastima.

 

Paul Emmerson Berlin Business English

*mr Danijela Gajić sa najpoznatijim autorom poslovnog engleskog Paul Emmersonom nakon obuke u Berlinu u ekskluzivnoj grupi od svega dvanaest profesora engleskog.

- Bizinis kursevi- Business English- od portira, recepcionara, preko obezbeđenja u firmi do sekretarice, menadžera, direktora, šefa odeljenja (uska specijalizacija mr Danijele Gajić na Oksfordu- ESP- English for Special Purposes): Marketing, Human Resources, Research and Development, Presenting, Telephoning, Meetings, Negotiating, E-mail writing, Commercial correspondance, Legal correspondance, Corporate English etc.


- Strukovni kursevi engleskog-English for Occupational Purposes-magistarska specijalizacija mr Danijele Gajić: Medical English, Aviation English, Tourism, Civil Engineering, Military and Police English, Corporate Law, IT and computing, Diplomacy, Maritime English, English for Journalists, Music and Arts English, Hotel Industry, Arhitecture, Technical English, Manicure, Pedicure, Shepherd’s English, Firemen English-šta god da radite na engleskom jeziku! (obezbeđena strukovna usko ciljana engleska literatura, prateći CD, vežbanke, video materijali na engleskom).

 

englishielts

*Mr Danijhela Gajić na međunarodnoj konferenciji u Aberdinu, Velika Britanija, na obuci za polaganje TOEFL i IELTS ispita


- Engleski za međunarodne akademske ispite- EAP/English for Academic Purposes-je najuža magistarska specijalizacija mr Danijele Gajić sa Oksforda u trajanju od 1 godine, izveden je i projektni istraživački rad na temu TOEFL ispita i još 270 sati edukacije vrhunskih međunarodnih seminara sa obukom za: IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, SAT, ACT, MCAT, LSAT, CELPIP, BEC, FCE, CAE, CPE, ICAO, STANAG etc.

 

Guy Brook Hart Exeter FCE 600400

*Mr Danijela Gajić u Egziteru na obuci za pripremu FCE sa autorom knjige Guy Brook Hartom


- Konverzacijski kursevi engleskog-Conversational Courses-opšti ili specijalni konverzacijski kursevi engleskog: biznis konverzacija na engleskom, konverzacija za putovanje, konverzacija u bilo koje specijalne svrhe, konverzacija za intervju za posao, držanje govora, predavanja i prezentacija na engleskom.


- Priprema za upis osnovne ili srednje škole na engleskom jeziku u inostranstvu-po stranim programima i knjigama (American, British, Australian, Canadian English-posebne adaptacije za posebne varijacije engleskog jezika- stekla obuku na dva svetska seminara za izgovor i dijalekte u engleskom jeziku).


- Pripreme za vaš siguran upis osnovnih (Bachelor), magistarskih (Master) ili doktorskih studija (PhD) u inostranstvu na engleskom jeziku (specijalizacija mr Danijele Gajić sa prve godine na Oksfordu: Educational Systems)


- Proof-reading: korektura i profesionalni prevodi akademskih i visoko-stručnih radova na engleskom jeziku


- Korektivni ili posebno „skrojeni“ kursevi engleskog jezika za tretiranje posebnih problema u učenju engleskog (učenje reči, problem slušanja, pravila za čitanje u engleskom jeziku, glagolski sistem, engleska sintaksa, morfologija, svaka poteškoća koja je individualna...)


- Pripremni kursevi za prekvalifikaciju i dodatno usavršavanje predavača i profesora engleskog jezika: polaganje za TKT, Celta, Delta ili TEFL diplome, upis magistarskih studija na engleskom u inostranstvu

 

 

 

 Oxford Brookes magistar engleskog danijela gajic

*Prof. mr Danijela Gajić na Oxford Brookes Univerzitetu, Oxford, Velika Britanija

Zašto izabrati VIP kurs engleskog jezika kod prof. mr Danijele Gajić?

Pre svega kao autor GSD metode za učenje engleskog jezika na ubrzanim i intenzivnim kursevima engleskog za odrasle polaznike sa srpskog govornog područja, upis VIP kursa engleskog kod autorke GSD metode za ubrzano učenje engleskog je pogodak u sredinu mete.

GSD metoda ubrzanog učenja engleskog jezika je nastala nakon 30 godina rada i ličnih iskustava mr Danijele Gajić u predavanju engleskog jezika, za srpsko govorno područje i do sada je GSD metoda za ubrzano učenje engleskog jezika sa rezultatima predstavljena širom sveta na strukovnim skupovima profesora engleskog jezika, u okviru IATEFL organizacije, a i šire.

Intervju britanskom savetu na engleskom

*Intervju prof. mr Danijele Gajić za British Council kao autora revolucionarne GSD metode za učenje engleskog i predavača na međunarodnoj konferenciji u Londonu.


GSD metoda za ubrzano učenje engleskog je potvrđena sa 30 000 polaznika od 2001. do danas, i predstavljena pred međunarodnim komisijama, na seminarima IATEFL i kroz magistarske radove na Oksfordu.


Mr Danijela Gajić je od 2007. do 2009. godine stekla i preko neverovatnih 900 sati na raznim stručnim seminarima za profesore engleskog jezika u inostranstvu, uglavnom u Velikoj Britaniji, učestvovala u specijalnim radionicama za profesionalce i održala veliki broj ličnih prezentacija, uz ogromno iskustvo predavača engleskog koji radi sa svim uzrasnim grupama još od svoje četrnaeste godine do danas.

Predavanje engleski jezik kardif

 *Predavanje prof. mr Danijele Gajić, profesorima iz celog sveta na međunarodnoj IATEFL konferenciji u Kardifu, Velika Britanija

Nakon ogromnog stečenog stručnog obrazovanja u inostranstvu (seminara, treninga, foruma i prakse) i ogromnog uspeha škole Britanika u podučavanju engleskog jezika, januara 2009. godine prof. Danijela Gajić upisuje magistarske studije na Oxford Brookes univerzitetu, uske specijalizacije TESOL-Teaching English as a Second Language (Podučavanje engleskog jezika kao drugog ili stranog jezika).

2015. godine stiče diplomu nakon 3,5 godine punih magistarskih studija i 1,5 godine za izradu magistarskog rada. Magistarska disertacija je obuhvatala eksperiment sa 150 polaznika kurseva engleskog jezika na dva Placement testa, statističku analizu rezultata 2 testa engleskog jezika i rezultata tih testova u praksi škole Britanika.


Ako dodamo više od 30 godina rada sa svim uzrastima i svim vrstama kurseva engleskog, od čega samo 50 000 sati časova engleskog sa svojim polaznicima i još 50 000 sati predavanja engleskog u školi Britanika na mestu osnivača i direktora nastave (Director Of Studies) što je uključivalo: planiranje, istraživanje i organizaciju nastave engleskog jezika, izbor knjiga, selekciju, obuku, edukaciju i kontrolu nastavnog kadra, kontrolu nastave, održavanje pismenih i usmenih ispita iz engleskog po CEFR standardima-možemo reći da ste u najboljim rukama ako izaberete VIP kurs engleskog i da taj kurs vredi više od 20 običnih kurseva!


VIP ubrzani kurs engleskog je najteži zadatak za jednog predavača engleskog: u kratkom vremenskom roku, pod velikim pritiscima, rokovima i mnogobrojinim faktorima koji ometaju učenje engleskog kod odraslih-treba znati i umeti da odraslog polaznika ponovo vratite u klupu.


Odraslog polaznika engleskog jezika sa morem obaveza i pritisaka trebate da motivišete, utešite, ohrabrite kada treba, da uprostite gradivo do granice neverovatne lakoće razumevanja, da osmislite duhovit i nezaboravan praktičan primer jezika kada je polaznik umoran i neraspoložen.


Zato rad sa VIP polaznicima engleskog zahteva veliko poznavanje ne samo engleskog jezika i metodike nastave, već i psihologiju odraslih i andragogiju, što omogućava da predavano gradivo iz engleskog bude i prihvaćeno od strane polaznika. To znanje se ne može steći na domaćim fakultetima, jer ti predmeti ne postoje u Srbiji. Naš VIP kurs engleskog je nastao na specijalnim znanjima i na osnovu vrhunskih stranih seminara o podučavanju engleskog jezika u Velikoj Britaniji ali i širom sveta.


VIP profesor engleskog pored ovakvog neuporedivog znanja mora imati posebnu ličnost i pozitivan duh, entuzijazam i stvarnu posvećenost ljudima, bez trunčice hladnoće i rutinskog pristupa polazniku kao figuri, već da pristupa svakom čoveku kao jedinstvenom biću sa različitim osobinama i sposobnostima za učenje engleskog. I ovo se ne može naučiti napamet, već ta veština mora biti deo ličnosti i psihologije profesora engleskog, ali se ovaj posebni model rada čuva i uči još samo na Oksfordu, najprestižnijem univerzitetu na celom svetu za engleski jezik.


Humani pristup učeniku engleskog jezika je i poseban novi pristup kod svetski priznatog prof. Maria Rinvolucria na osnovu njegovih 7 priručnika za podučavanje engleskog i ličnog treninga, koji je mr Danijela Gajić uživo pohađala u profesionalnoj radionici za profesore engleskog jezika. Svaki polaznik se posebno posmatra: njegova ličnost, navike, način učenja, jezičke veštine, tip inteligencije, psiho-fizičke sposobnosti. Za ubrzano učenje engleskog odraslih i tipove inteligencija i učenja, mr Danijela Gajić je imala obuku lično kod prof. Colin Rose-a u Solunu.


Da bi se svakom čoveku omogućilo da pri učenju engleskog iskoristi sve svoje sposobnosti i potencijale, predavač takođe mora imati enciklopedijsko znanje engleskog jezika, a zatim i svega onoga što utiče na učenje engleskog jezika i na kraju ogromno iskustvo u radu sa ljudima, a nikako samo teorijsko knjiško znanje na papiru. Rad u školama nije relevantan za rad u privatnoj školi engleskog sa individualcima.


Ako svemu navedenom još jednom dodamo i naučni rad u vidu svoje, lično kreirane GSD metode mr Danijele Gajić za ubrzano i intenzivno podučavanje engleskog jezika, sa akcentom na srpsko govorno područje tj. eliminaciju problema pri učenju engleskog jezika koje ima govornik srpskog kao maternjeg jezika, onda je potpuno jasno koliko vredi vaša odluka za izbor VIP kursa engleskog jezika.


U Vas će biti uloženo celokupno znanje, iskustvo i stručno usavršavanje od već 30 godina predavanja engleskog, obuka i neprekidnog rada sa ljudima, koje mr Danijela Gajić poseduje.


Za mr Danijelu Gajić, ne postoje nemogući slučajevi, ne postoje anti-talenti za engleski jezik, ne postoje prezauzeti polaznici, ne postoje ni previše ni premalo inteligentni ljudi. Učenje engleskog jezika kao stranog jezika i do najviših nivoa predviđenih za amatere tj. polaznike kurseva engleskog, moguće je za svakog. Samo nije isto vreme ni model nastave engleskog za svakog, kao i tempo usvajanja gradiva.


U svakom slučaju, na osnovu 30 godina rada po raznim poznatim i priznatim metodama, pre kreiranja jedinstvene GSD metode za ubrzano učenje engleskog jezika, Mr Danijela Gajić je uvidela najbitniji princip uspeha za učenje engleskog jezika, a to je svakodnevni rad i kontakt sa engleskim jezikom, sve dok se engleski jezik ne savlada kao tečni govor na višem nivou.


To znači da časovi engleskog moraju biti svakog dana i to posebno važi za odrasle polaznike, uzimajući u obzir naučne činjenice koje važe za učenje kod odraslih, njihove sposobnosti i psihofizičke razlike u odnosu na učenje engleskog kod dece ili pak tinejdžera.


Ponavljanje suštinskih principa engleskog jezika, postepeno dozirano dodavanje novih jezičkih struktura, korigovanje grešaka na stimulišući i pozitivan način, metode motivacije polaznika, prepoznavanje faza napretka, zasićenja, stagnacije ili degradacije u učenju engleskog, to su veštine jednog kompletnog predavača engleskog jezika sa izuzetnim obrazovanjem, ogromnim iskustvom i izuzetnim sposobnostima prilagođavanja pojedincu. Sve to uključuje GSD metoda za ubrzano učenje engleskog jezika, a najbolji predavač engleskog će Vam biti sama autorka GSD metode.


Sve ove veštine ne stiču se na osnovnim, pa ni na magistarskim studijama engleskog ni u Srbiji, ni u inostranstvu, čak iako su studije na Oxford Brookes Univerzitetu vrhunskog kvaliteta i prestiža. Potrebno je dodatno i trajno usavršavanje na seminarima i radionicama koje održavaju svetski stručnjaci za engleski jezik. Najbitnija je pri tom i pažljiva primena savremenih i stručnih znanja u pravoj dozi za svakog čoveka ponaosob, uz pažljivu opservaciju svake individue kome se mr Danijela Gajić prilagođava u potpunosti.


Specijalizacije mr Danijele Gajić koje omogućavaju totalno skeniranje Vaših sposobnosti, poteškoća i potreba prilikom učenja engleskog jezika su u najosnovnijim crtama sledeće:

 

Magistarske studije na Oxford Brookes University (full time) i oblasti specijalizacije:

 

1. Obrazovni sistemi i obrazovne organizacije u svetu
2. Principi usvajanja engleskog jezika
3. Upotreba maternjeg jezika u nastavi engleskog jezika
4. Podučavanje engleske fonetike sa fonologijom
5. Podučavanje engleskog jezika kao drugog ili stranog jezika
6. Analiza i praksa savremenih metoda i pristupa učenju engleskog jezika
7. Jezik učionice i psihologija nastavnika engleskog
8. Podučavanje različitih kategorija i uzrasta polaznika kursa engleskog
9. Podučavanje jako mladih polaznika engleskog jezika (YLE)
10. Podučavanje odraslih engleskom jeziku
11. Podučavanje kratkih, ubrzanih kurseva engleskog jezika
12. Pisanje i selekcija udžbenika iz engleskog
13. Engleski za posebne profesionalne svrhe (ESP)
14. Engleski za akademske svrhe (EAP)
15. Poslovni engleski jezik-Biznis Engleski (Business English)
16. Metode naučnog istraživanja (Research Methods)
17. Magistarski rad, disertacija od 20.000 reči na temu: Testiranje i ocenjivanje
„An Analysis of the Achieved Results in The Quick Placement Test and The Oxford Placement Test: Choosing a more practical and applicable test“
( Analiza postignutih rezultata na brzom ulaznom testu i oksfordskom ulaznom testu poznavanja engleskog jezika: izbor praktičnijeg i primenljivijeg testa engleskog)- eksperiment sa 150 polaznika na dva testa engleskog sa statističkom i kvalitativnom analizom rezultata

 


Modularne oblasti u toku magistarskih studija engleskog na Oxford Brookes-u:

 

• Usvajanje engleskog jezika: Principi i praksa
• Podučavanje engleskog jezika: Metode i pristupi
• Opisi engleskog jezika: Jezik u učionici
• Engleski za jako mlade učenike: Rani i predškolski uzrasti
• Engleski za posebne svrhe: Akademski i strukovni kursevi
• Naučno istraživanje i metode naučnog istraživanja
• Magistarska disertacija: Oblast testiranja i ocenjivanja znanja engleskog, praktični eksperiment
Stečeno priznanje: MA in Education, Oxford Brookes University, MA TESOL-Teaching English as a Second Language

 

Stručni seminari i dodatno obrazovanje:

Pored magistarskih studija na Oksfordu, mr Danijela Gajić je stekla dodatno specijalističko znanje na najstručnijim međunarodnim seminarima za profesore engleskog jezika kroz matičnu strukovnu organizaciju IATEFL.


Neverovatnih 900 sati raznih strukovnih seminara od 2007. do 2009. godine odslušanih pre svega u Velikoj Britaniji kod najvećih imena savremenog engleskog jezika.


Nakon tri godine usavršavanja, 20 godina iskustva i rada,10 godina rada škole Britanika, nakon potvrde GSD metode za ubrzano učenje engleskog jezika u inostranstvu pred strukovnim organizacijama profesora engleskog jezika širom sveta, prof. Danijela Gajić je upravo na preporuku više stranih kolega iz IATEFL organizacije sa sigurnošću i glatko upisala pune magistarske studije na Oxford Brookes univerzitetu 2009.godine.


Ovo su najbitnije međunarodne konferencije i odslušani seminari:

 

Velika Britanija, Aberdeen: 41st International Annual IATEFL Conference, 18-22 April, 2007; Odslušala predavanja lično kod sledećih svetskih stručnjaka:


- Martin Hewings (Advanced English Pronunciation- Izgovor engleskog na napednom nivou)
- Zeynep Urkun (Međunarodni akademski ispiti izi engleskog jezika- stručna debata iskusnih profesora o EAP-motivacija i ostali bitni faktori uspeha za podučavanje engleskog jezika)
- Peta Eisberg (Mobile Language Village-Engleski putem mobilnog telefona)
- Adrian Underhill (Profesori kao menadžeri privatnih škola engleskog)
- Elaine C. Gilmore (BULATS-sve o testiranju biznis engleskog)
- Guy Cook (Using translation in ELT-upotreba prevoda sa engleskog na maternji jezik)
- Sarah Mercer (Symposium on language learner psycology- simpozijum o psihologiji polaznika kurseva engleskog jezika)
- Diane Malcolm (Academic reading in Medical school-Akademsko čitanje   u medicinskim školama)
- Sheila Thorn (An exploration of listening practice- Istraživanje prakse slušanja)
- Mark Fletcher (Brain-friendly learning and teaching- Učenje i predavanje prijemčivo za naš mozak)
- Ruth Breeze (Symposium on Academic Writing- Simpozijum o akademskom pisanju)
- John Rodgers (Skimming through IELTS- Pregled IELTS ispita)
- Susan Barduhn (Symposium on CLIL – simpozijum o podučavanju dece CLIL metodom)
- Miroslaw Pavlak (Acquisition of the Present Perfect Tense- Kako savladati nemogući nesvršeni perfekat u engleskom jeziku)
- Wayne Rimmer (Symposium on storytelling- simpozijum o upotrebi pripovedanja priča i anegdota na času kao modela govora za polaznike)
- Helen Spencer-Oatey (Symposium on Chinese Learners- simpozijum o podučavanju polaznika iz Kine)
- Mike Sharwood Smith (plenarno predavanje: You can take a horse to water, but you cannot make it drink- Možeš konja dovesti do vode, ali ga ne možeš naterati da pije- kako motivisati polaznike koji ne vole jezike ili ih uče na silu)
- Peter Grundy (ELT and why we need a new pragmatics- Podučavanje engleskog i zašto nam trebaju novi pristupi)
- Spiros Papageorgiou (Standard setting methodology in language testing: theory and practice-Metodologija uspostavljanja standarda u testiranju engleskog jezika: teorija i praksa)
- Shih-Chieh Chien (L1 use in L2 writing- Upotreba maternjeg jezika u pisanju na engleskom jeziku)
- Teadira Perez (Online learner discussion groups-Onlajn grupe polaznika za diskusije na engleskom jeziku)
- Tim and Zoe Graham (Error correction- Kako i kada ispravljati polaznika)
- Justin Kernot (Interactive whiteboards-Upotreba interaktivnih belih tabli za podučavanje engleskog jezika-Iskustva, mitovi i legende)
- Oya Caldir (Using the overwhelming number of learning styles effectively-Upoteba velikog broja stilova za učenje engleskog na efikasan način)
- Keith Morrow (Ownership of English- Kome danas pripada engleski jezik- maternjim govornicima ili deset puta više stranaca koji ga uče?)
- Agnes Enyedi (plenarno predavanje:Teacher Development- Usavršavanje profesora)
- Rachel Wicaksono (Teacher-student blogs: interaction and effectivness- Profesori i studenti na blogovima- interakcija i uticaj)
- Specijalni seminari British Council-a za IELTS
- Radionica krovne organizacije ETS-a za TOEFL, GRE, TOEIC i ACT/SAT
- Dala intervju British Council-u o svojoj GSD metodi za učenje engleskog jezika i školi Britanika;
- Osvojila prvo mesto u debati na predavanju kod Martina Hewingsa i vrednu nagradu: celi set za fonetiku i izgovor od autora lično-prvi odštampani primerak
- Jedina aktivno učestvovala u radionici, održala govor i pružila bitna zapažanja u diskusiji o međunarodnim akademskim ispitima engleskog jezika, za šta je posebno pohvaljena od strane predavača Zeynep Urkun, podpredsednice IATEFL-a (radionica za IELTS/TOEFL)Velika Britanija, London, Olympia-Konferencija profesionalaca za engleski jezik- English Teaching Professionals- ETP Live Conference, 21-22 September 2007. odslušala vrhunske seminare i lično razmenila ideje sa čuvenim profesorima:
- Keith Morrow- O CEFR standardima i
- Jeremy Harmer- podučavanje apsolutnih početnika i nesvakidašnje strategije za oživljavanje časa
- Russel Stannard- podučavanje onlajn i upotreba interneta u klasičnoj nastavi
- Manchester University- University online teaching (Onlajn podučavanje na univezitetima)...

 

Nemačka, Berlin: 20th IATEFL BeSIG Conference (Business English Special Interest Group),16-18 November, 2007. Vrhunske biznis obuke sa najboljim biznis autorima sveta:
- David Cotton- prvi svetski biznis pisac („In company“serijal knjiga, „Market Leader“) i koautori Simon Clarke i Mark Powell;
- Paul Emmerson, nadaleko čuveni i cenjeni biznis pisac (The Advanced Business Book- Engleski za napredni biznis)
- Suzan Turner-Lorenz (Engleski za TV i radio zaposlene)
- Guy Brook-Hart (autor FCE ispita i literature za FCE)-Biznis pisanje- praktična obuka -

- Steve Flinders- trening - Engleski za diplomatiju, političare, sindikalne vođe i javne ličnosti

- Pete Sharma- The Business- radionica za upotrebu biznis kursa po metodi Blended Learning

 

Velika Britanija, Exeter University: 42nd International Annual IATEFL Conference, 7-11 April, 2008. Pored 50 sati odslušanih visoko stručnih seminara, mr Danijela Gajić održala je i prezentaciju svoje GSD metode za ubrzano učenje engleskog jezika i škole Britanika: „An accelerated 20-day English course in the school of future“

 


Bugarska,Sofija: The 17th National BETA – IATEFL Conference, 10-11 May, 2008. Seminari i obuke za podučavanje predškolske, školske i srednjoškolske dece sa autorima lično (Virginia Evans). Takođe kolegama sa celog Balkana predstavila GSD metodu i školu Britanika: „An accelerated 20-day English course in the scool of future“ (Ubrzani kurs engleskog jezika za 20 dana u školi budućnosti)

 

Velika Britanija, Cardiff, 43rd Annual International IATEFL Conference, 31st March- 4th April 2009:
1. Professional Development Day, IATEFL Young Learner Special Interest Group, Pre-conference Event (celodnevna obuka za rad sa pred-školskim i ranim školskim uzsrastima dece)
2. Konferencija sa obukama i predavanjima lično kod: Penny Ur, Addrian Tennant, Peter Boyle,

 

Turska, Ankara: IATEFL Special Interest Group- Pronunciation Conference


Grčka, Solun: IATEFL

 

 

Predavanja prof. mr Danijele Gajić i prezentacija GSD metode za učenje engleskog jezika u svetu:

 

Od 2007. do danas prof. mr Danijela Gajić je održala i niz predavanja na mnogobrojnim međunarodnim seminarima IATEFL-a u Velikoj Britaniji –Exeter, Cardiff, Ankari, Solunu, Sofiji i u British Council-u u Beogradu, predstavljajući različite elemente i dostignuća GSD metode, ubrzani model učenja i rezultate metode, upotrebu maternjeg jezika u nastavi stranog jezika, uprošćena pravila za čitanje engleskog jezika (engleska fonetika za polaznike kurseva).

 

EXETER, Velika Britanija,
CARDIFF, Velika Britanija, 43rd Annual International IATEFL Conference, 31st March- 4th April 2009., predstavljanje GSD metode: „Revolutionary GSD method: Applied linguistics for beginners!“ ( Revolucionarna GSD metoda: primenjena lingvistika za početnike)
SOFIJA, Bugarska, maj 2008- godišnja konferencija udruženja profesora engleskog jezika u Bugarskoj- BETA Bulgaria, “An accelerated 20-day English course in the school of future”- Ubrzani kurs engleskog jezika za 20 dana u školi budućnosti

 

SOLUN, Grčka – 11.oktobar 2008- Međunarodna IATEFL konferencija profesora engleskog jezika u organizaciji TESOL Thrace Northern Greece: „RECONSTRUCTING AND DECONSTRUCTING A TEACHER“; lična prezentacija prof. Mr Danijele Gajić pod naslovom: „ 21ST CENTURY TEACHER METHAMORPHOSIS: A TECH-MONSTER OR A MODERN KNIGHT? ( Nastavnik u 21.veku: tehnološko čudovište ili moderni vitez?“)

 

ANKARA,Turska, Bilkent University: International Pronunciation Conference, 21st of November 2008, ( Međunarodna IATEFL konferencija na temu izgovora). Prof. Mr Danijela Gajić je predstavila svoj rad sa magistarskih studija na Oksfordu o podučavanju fonetike početnicima: „Deciphering the code of English – Simplified phonetics in your classrooms!“

 

BEOGRAD, Srbija, 20th of December, 2010. British Council presentation-„L1 usage in the EFL teaching“ (prezentacija modularnog završnog rada sa Oxford Brokes MA studija: Upotreba maternjeg jezika u podučavanju engleskog kao stranog jezika)

 

Naučno- stručni modularni radovi na Oxford Brookes univerzitetu:

 

• An ELT professional’s language: spoken versus written genre in one vocational context

 

• Selection of a proper Young Learner course book: Choosing a deadly weapon or a useful tool?

 

• A Critical Review of a Research Article: Ten mismatches between teacher’s beliefs and written feedback practice

 

• Reflections on MA study- Reflecting as a teacher researcher

 

• The Use of First Language in the Second Language Acquisition

 

• Teaching pronunciation to adult classes in short, intensive courses

 

• An EAP single case study: TOEFL as a ticket for a better life

 

• EFL Placement testing: Test structure influence on reliability and validity of scores

 


Ko su polaznici VIP kurseva?

 Svako ko želi da ima poseban tretman i neponovljivo iskustvo učenja engleskog jezika na vrhunski način uz duhovite, sistematizovane i jedinstvene časove engleskog može sebe smatrati za VIP polaznika. 

Svako ko je više puta pohadjao razne kurseve i nije uspeo, svako ko misli da je nemoguć slučaj, svako kome je učenje engleskog do sada bilo mučno, dosadno i teško-promeniće mišljenje na VIP kursevima kod Mr Danijele Gajić.


Postoji mnogo razloga da svako ko može da investira u sebe izabere upravo VIP kurs. Polaznici VIP kurseva su do sada bili ljudi različitih zanimanja i godina, ali uglavnom odrasli ljudi sa puno obaveza, umorni od zahtevnog posla, sa veoma malo slobodnog vremena, koji puno putuju i imaju ponekada nepredvidljive obaveze koje iskrsavaju u poslednjem trenu.


Sva literatura, dodatni materijali za učenje engleskog i pomoćna sredstva su uključena u cenu. Vaše je da imate samo svesku posebno za učenje engleskog jezika formata A4, od 100 listova i više i rečnik engleskog jezika koji ćete kupiti nakon preporuke koji tip rečnika trebate da koristite za Vaš nivo (opšti, napredni, strukovni ili pak slikovni rečnik na preporuku Mr Danijele Gajić) ili ćete koristiti one koje imate ako su standardni i korektni.


Naši polaznici su bili ljudi različitih stranih diplomatija, članovi više prethodnih vlada RS, estradni umetnici, glumci, akademici, profesori, magistri i doktori raznih nauka, studenti stipendisti koji su trenutno u Norveškoj, Kanadi, USA ili UKGB, građevinski inžinjeri u Rusiji, Egiptu, Južnoj Africi, avio mehaničari u Keniji, UAE i Indiji, kapetani rečne plovidbe u Evropi, sportisti i privrednici, pesnici i naše diplomate u inostranstvu.


VIP kurseve engleskog su iskoristili i zaposleni u raznim granama hotelijerstva i turizma-kako uprava tako i grupe kuvara i pomoćnog osoblja-na udaljenim pumpama, u motelima i hotelima koji su van naselja i gradova-online VIP kurs engleskog je omogućio ubrzani i fenomenalni uspeh u roku od 4 do 8 nedelja.


Mnogi naši emigranti koji su otišli uz pozivno pismo rodbine nisu poneli i znanje engleskog jezika-za njih je online VIP kurs engleskog predstavljao jedini spas da za nenormalno kratak vremenski rok uz Mr Danijelu Gajić postignu i nemoguće tj. da savladaju i po dva nivoa engleskog jezika u jednom kursu.


Polaznici VIP online kursa engleskog danas pozajmljuju GSD skriptu svojim prijateljima u divljinama Aljaske i Kanade, širom USA (Čikago, Vašington, Florida, Arizona, Miami), a lik autorke Mr Danijele Gajić sa korica knjiga prati bivše polaznike u Libiji, Južnoj Africi, Norveškoj, Francuskoj, Švedskoj, Nemačkoj, Španiji, Japanu i Kini, na Novom Zelandu. U Australiji, ako bismo povezali u klub naše drage polaznike nastao bi veliki klub uspešnih i zadovoljnih polaznika VIP online kursa engleskog i vis-a-vis kurseva kod Mr Danijele Gajić.


Mnogobrojni studenti su položili zahtevne i rigorozne međunarodno priznate akademske ispite engleskog jezika (FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, ICFE, ILEC, SAT, GRE, GMAT, ICAO, STANAG) za upis studija ili specijalizacija u inostranstvu, posebno studenti koji su aplicirali za stroge britanske univerzitete.


Oni koji žive i rade u Srbiji imali su prilike da pohađaju VIP uživo engleski kod Mr Danijele Gajić do 2012., a od 2015. i online, tako da se lista korisnika produžila i proširila na celu Srbiju, posebno kao spas za one u čijim mestima i gradovima nema stručnih predavača engleskog jezika takvog kalibra i širine obrazovanja.


Ne postoji problem, posao, ni godište koje može da Vas spreči da ne savladate engleski jezik na VIP kursu online ili uživo.


Kada nam pružite svoje poverenje i izaberete VIP kurs engleskog, saznaćete šta je vaš problem, koliko dugo će vam trebati do ostvarenja cilja učenja, a na tom putu imaćete najboljeg vodiča koji je sposoban da razreši i nemoguće situacije i da sa Vama savlada i najgore prepreke u učenju engleskog jezika-prof. Mr Danijelu Gajić na raspolaganju Vama u potpunosti do ostvarenja vaših želja.

 

 

Preporuka svim polaznicima VIP kurseva od mr Danijele Gajić:

 

“Celog svog života držala sam čvrsto principa da ništa nije nemoguće i sve što sam postigla uprkos brojnim preprekama u životu i u Srbiji, koja nije bila baš najbolje mesto za školovanje, život i rad, bilo je posledica mog nemirenja sa “nemogućim” i “nedostižnim”.


Sa 11 godina sam svojim roditeljima rekla da ću jednog dana studirati engleski jezik na Oksfordu, koji sam tada videla u lektiri za engleski jezik od 5. do 8.razreda. Tog sna se nisam odricala.


Kada sam sa svega 14 godina postala predavač engleskog u prvoj srpskoj privatnoj školi jezika “Speak 72” rešila sam da ću jednoga dana stvoriti svoju školu.


Oba sna sam ostvarila radom i velikom upornošću. Talenat je pomogao, ali požrtvovanje je ključ uspeha. A svakodnevni rad je neophodan u svemu što radite, pa i u engleskom jeziku.


Ja svoj poziv shvatam podjednako odgovornim i bitnim kao i poziv hirurga, pilota aviona ili babice. Meni je svaki polaznik bitan i svaki je u mojim očima jednako osetljiv i ranjiv kao i detence koje prvi put piše slova.


Moj cilj je uvek da svako kome sam ja predavač postigne svoj maksumum i pri tom ću ja primeniti sve moguće i nemoguće, poznato i nepoznato iz svoje struke da se naš cilj ostvari.


Za mene nema loših djaka i ne postoji prepreka koja se ne može preskočiti. Sa svakom svojim djakom uspela sam da ostvarim i jedan odnos potpunog poverenja i ljudske topline, obostranog poštovanja i uvažavanja-jer to su preduslovi uspešnog učenja.


Meni možete otvoreno da poverite svaki problem koji imate u učenju i ja ću ga rešiti u vašu korist. Nema nikakve sramote u neznanju, jer i sama smatram da učenju nikada nema kraja. Kod mene na času nema „glupih“ pitanja- postoje samo glupi odgovori, ako predavač nema znanja da vas nauči.


Nisam stroga u smislu arogancije ili autoriteta koji izvire iz barijere između mene i apsolutnog početnika u učenju engleskog jezika. Nikada se ne čudim i ne podsmevam bilo kojoj grešci i neznanju-to su moji putokazi koje koristim da vam pomognem i shvatim problem.


U toku našeg učenja engleskog ja ću živeti i disati sa vama, biću vaš oslonac i podrška u svakom trenu, šta god da vam se desi.


Beskrajno sam zahtevna i ambiciozna da svakog čoveka podučim što bolje i što više, ali znam da stanem kada vas zaboli glava, da hiljadu puta ponovim jedno te isto na drugi način, dok ne shvatite sve u potpunosti, da primenim hiljadu taktika i pristupa dok ne popravim stvar.


Možda će mnogima biti čudno, ali ja sam u toku svoje duge karijere predavača engleskog svojim đacima pozajmljivala odeću kad ih autobus okupa do gole kože, mesila torte za rodjendan znajući da će ih to obradovati, zvala pojedince i danju i noću kada su im kuće gorele ili bile poplavljene, kada su gubili ili tražili posao, razvodili se ili se venčavali.


Sa pojedincima sam se kladila u čokolade, knjige ili ručkove ako ih ne naučim engleski, sa nekima sam šetala, pila čaj i delila životne probleme.


Nekima sam prevodila ljubavna pisma, a nekima pronašla posao, momka ili devojku, izabrala fakultet u inostranstvu.


Neke sam polaznike „kažnjavala“ dodatnim časovima i konsultacijama, a ponekada sam podučavala čitave porodice, jer su posle tata i mama dolazila deca, rođaci, bake i deke, komšije, kolege i kumovi.


Imala sam đake koje sam posećivala i u bolnici i nisam odustajala od njih čak i kada je njima bilo nezamislivo da posle ličnih problema i operacija nastave učenje.


Od poznatih ličnosti, direktora važnih privatnih i državnih firmi, preko svih mogućih i nemogućih zanimanja, od onih koji su engleski mrzeli, do onih koji su ga učili engleski neuspešno po 15 i više godina.


Moja misija je da svaki moj polaznik dostigne kraj kursa zadovoljan i uspešan, kao da mi je poverio život u vojnoj akciji-nema ranjenih, povređenih, izgubljenih.


Moj zadatak je da od ružnog pačeta napravim labuda, da od kreketanja napravim poj slavuja, da u nesigurne ulijem sigurnost, da oni koji engleski jezik ne razumeju ili ga ne vole konačno shvate suštinu i shvate ne samo engleski već i suštinu svakog sledećeg stranog jezika, koji ćete uz pomoć GSD metode sigurno naučiti brže i bolje.


Moje najveće zadovoljstvo je ponos koji osećam kadgod sretnem nekog bivšeg djaka, kada ga vidim na televiziji, kada mi pošalje porukicu ili razglednicu iz najudaljenijeg kutka sveta.


Srećna sam kada čujem da je moj djak uspeo da unapredi svoj život uz pomoć engleskog jezika i setim se svakog koraka koji smo savladavali zajedno: nekada terajući meni sada drage ljude da rade i uče čak i kada su hteli da dignu ruke od svega.


Pozdravljam ovom prilikom sve svoje bivše, sadašnje i buduće đake sa željom da ostvare sve svoje snove-a ako je engleski jezik deo tog puta ili prepreka na tom putu-ja sam tu i znajte da ništa nije nemoguće.

 

 

Na zahtev velikog broja polaznika škola Britanika je uvela za Vas i VIP kurseve engleskog jezika..

Zato dragi direktori, predsednici, potpredsednici, ministri, biznismeni i svi ostali kojima je potrebna posebna pažnja i da nemoguće postane moguće, moći ćete u narednom periodu da pohađate časove lično kod autora GSD metode za super ubrzano učenje engleskog jezika-profesorice mr Danijele Gajić.

Autor GSD metode, magistar engleskog jezika na svetski prestižnom Oxford Brookes Univerzitetu, profesorica Danijela Gajić nastavu engleskog jezika održava isključivo individualno.

Molimo Vas da unapred rezervišete Vaš termin za kurs engleskog jezika po posebnoj GSD metodi kod prof. mr Danijele Gajić na brojeve telefona 064/37-54-783 ili 069/37-54-783. (Viber i WhatsApp za pozive iz inostranstva)

Broj mesta je ograničen.


 

CENE VIP KURSEVA ENGLESKOG U ŠKOLI BRITANIKA 

20 dana                 
186 840,00 rsd
25 dana                                                             
233 640,00 rsd
30 dana 280 440,00 rsd

 

 CENE VIP KURSEVA ENGLESKOG ONLINE UŽIVO ZA INOSTRANSTVO

20 dana                                                                 1 597,00 EU
25 dana    1 987,00 EU
30 dana    2 377,00 EU

 

Kontakt telefon za nastavu kod prof. mr Danijele Gajić: 069/37-54-783

 * KLIKNITE na sliku i upišite se odmah putem online prijave:

aUpis2