Watch

Home Pitanja i Odgovori pitanja i odgovori 71. KOLIKO METODA POSTOJI ZA UČENJE ENGLESKOG JEZIKA?

Create PDF Email Štampa

71. KOLIKO METODA POSTOJI ZA UČENJE ENGLESKOG JEZIKA?

Date added:
ponedeljak, 05 januar 2009

Answer

Zvaničnih kroz istoriju metodike ne puno, a nezvaničnih i neodokazanih, teorija koje nauka nije ni stavila na razmatranje- mnogo!
Da bi metod bio prihvaćen potebne su godine uspeha u primeni koncepta, primenljivost na što više polaznika sa stabilnim rezultatima i naravno dokumentovanost rada- kao studija ili disertacija koja omogućava dokaze i zaključke.
Mi imamo arhivirano 3700 dosijea polaznika škole po GSD metodi koji su pohađali naše kurseve i uspešno savladali predviđene programe. Zahvaljujući tome GSD metod se već predstavlja na naučnim skupovima i priprema za franšize u zemlji i šire.