Create PDF Email Štampa

70. DA LI SE MOŽE PRISUSTVOVATI NEKOM ČASU PROBNO?

Date added:
ponedeljak, 05 januar 2009

Answer

Ukoliko ima mesta u učionici, i ako se polaznici saglase škola dozvoljava da prisustvujete času-da! Možete da vidite tempo rada, način odnosa prema polaznicima i da porazgovarate sa polaznicima kursa nakon časa. Naravno, jedan čas ne može pokazati krajnji ishod učenja, ali je dobar uzorak. Na sajtu možete videti  i delove predavanja sa nekoliko časova. Ipak škola oprezno odobrava prisustvo nastavi, jer se to lako može zloupotrebiti od strane pojedinaca, a oni koji su već na kursu ne smeju biti ometani-to je njihovo pravo!