Create PDF Email Štampa

4. KOLIKO KURSEVA GODIŠNJE MOGU ZAVRŠITI UBRZANO?

Date added:
petak, 02 januar 2009

Answer

Realno 3- 4 nivoa za godinu dana. Posle svakog kursa gradivo rezimirate da bi ste polagali finalni test i sastavili celi okvir kursa, što znači posle prvih 20 dana imate 2-4 nedelje za pripremu finalnog ispita, zatim pismeni i usmeni u roku od 14 dana. Za svaki nivo uz polaganje treba od mesec i po do dva i po meseca
(viši nivoi traju po 5 ili 6 nedelja nastave).
Za dve godine u našoj školi možete od nule doći do najvišeg nivoa, a da to ne bude nimalo naporno za Vas:  ni psiho-fizički, ni za Vaš kućni budžet!