Create PDF Email Štampa

42. KAKO IZGLEDA FINALNI ISPIT U „BRITANICCA SCHOOL“?

Date added:
ponedeljak, 05 januar 2009

Answer

Ispit je ozbiljan  u smislu da se radi u realnom okviru  vremena koji pokazuje Vašu jezičku kompetenciju: 4 sata za 600 pitanja koja obuhvataju gramatiku, vokabular i upotebu jezika, uz esej od 150 do 400 reči.
Pokušaj prepisivanja ili bilo kakva neregularnost se kažnjava udaljenjem sa ispita, a ponovno polaganje se plaća.
Na usmenom delu ispitivanje traje 30 minta po đaku: čitanje, prevod, konverzacija, listening i samostani speaking su obavezni delovi usmenog dela. Pismeni i usmeni se ne polažu u istom danu.
Nakon položena oba dela i znanja na odgovarajućem nivou koji ste pohađali (A2, B1, B2, C1, C2 po CEFR standardima itd.) škola izdaje diplomu i besplatan jezički pasoš ako ga nemate. Nakon takvog uvida u znanja dajemo i besplatan savet šta i kako dalje.