Create PDF Email Štampa

2. ZAŠTO DAJETE SAMO UBRZANE KURSEVE?

Date added:
utorak, 30 novembar 1999

Answer

Iako mnogi misle da se više nauči što je kurs duži, to naprosto u praksi nije istina! Za odrasle i ozbiljne kurseve potrebno je SVAKODNEVNO učenje i što veća frekvencija časova. To znači da je pamćenje i povezivanje bolje kada su časovi zgusnuti, sa velikim brojem ponavljanja i obnavljanja materije u kratkom roku. Kada između časova imamo prekide od po 2,3 ili 4 dana, više od 50% gradiva se zaboravi, a obimni domaći zadaci na takvim kursevima ostaju neurađeni ili pogrešno urađeni. Na ubrzanoj nastavi 70-90 % gradiva se obrađuje u školi pod nadzorom profesora uz 100% angažovanja polaznika, a domaći zadaci nisu obimno bubanje već  kratki, efikasni, kreativni i osmišljeni za samostalno izražavanje đaka. Sem toga kratki, intezivni, ubrzani kursevi imaju tehniku usvajanja gradiva putem LOGIKE, RAZUMEVANJA, UPOREĐENJA SA MATERNJIM JEZIKOM tako da je u svakom momentu sve jasno i sve ima smisao i objašnjenje- NEMA MEHANIČKOG UČENJA jer to u jeziku nije moguće!