Create PDF Email Štampa

24. NA KOJI NAČIN POLAZNICI KOMUNICIRAJU SA UPRAVOM ŠKOLE RADI IZRAŽAVANJA SVOJIH UTISAKA?

Date added:
ponedeljak, 05 januar 2009

Answer

Polaznici su uvek pozvani da aktivno komuniciraju sa svojim profesorima pre svega, a zatim i sa upravom škole po svim pitanjima. Garantni ugovor precizira uslove saradnje, sva prava i obaveze  i polaznika i škole.  Ipak anonimne ankete koje se dobijaju na polovini pređenog kursa daju dosta kvalitetne i precizne ocene rada škole i profesora. Ponekada ima dobrih predloga od kojih su neki praktični uvaženi i sprovedeni u delo. Polaznici mogu komunicirati lično sa upravom škole, brojevima telefona naznačenim za tu svrhu ili u pismenoj formi. Knjiga utisaka, kutija utisaka kao i e-mail britanicca@ptt.rs su uvek na raspolaganju. Škola odgovara na pitanja. molbe, predloge ili primedbe u roku od 48 sati.