Create PDF Email Štampa

23. KAKO KONTROLIŠETE KVALITET NASTAVE S OBZIROM DA GARANTUJETE ZA REZULTATE UČENJA?

Date added:
ponedeljak, 05 januar 2009

Answer

Profesor naše škole se prvo testira na profesionalnom nivou, zatim posmatra praktičnu nastavu, potom polaže ispit ispred komisije škole i tek onda dobija licencu za rad.
U toku samog kursa rad profesora se kontroliše na osnovu rezultata koji polaznici postižu na prolaznim testovima, na osnovu dosijea polaznika i putem rezultata finalnog pismenog i usmenog testa; zatim prisustvom direktora nastave časovima; redovnim brifing-sastancima profesora sa direktorom nastave svake subote; obukom nastavnika na redovnim radionicama i seminarima; testiranjem profesora više puta godišnje. Pored usmenog izveštaja o svakom pojedincu, profesori subotom predaju i pismene izveštaje sa utiscima i opisom rada cele grupe po svakoj nedelji! Tu su i ankete polaznika, kutija za utiske, sveska za utiske, e-mejl za kontakte sa upravom, direktni broj telefona za pitanja ili primedbe, upravnik škole...