Create PDF Email Štampa

18. KAKO SE BIRAJU KNJIGE ZA KURSEVE?

Date added:
ponedeljak, 05 januar 2009

Answer

Sem stručnog poznavanja tematike testiranja i ocenjivanja znanja, jedan profesor/ direktor nastave u kvalitetnoj školi mora pratiti savremenu literaturu, različita unapređenja nastave i sredstava za nastavu. Pre svega mora biti osposobljen i stručnim znanjem i seminarima da izabere knjige/programe pogodne za kurseve koji odgovaraju nameni kursa, dužini kursa, tipu i uzrastu polaznika, CEF standardima. Često privatne škole uopšte nemaju stručno rukovodstvo, a knjige  biraju  privremeni profesori, sekretari ili vlasnici koji nisu u struci, na osnovu ponude knjižara.
Tako škole nekada kupuju najjeftinije knjige ili knjige koje su eksperimentalne, pa se dobijaju čak i besplatno kako bi autori dobili feedback- a škole ih zatim preprodaju po punoj ceni.
Neki insistiraju samo na tome da knjiga bude nova, lepa, puna slika- atraktivna, zanemarujući naučnu svrhu, sadržaj i renome autora na osnovu iskustava u primeni te knjige!
Ovo polje je toliko bitno i odlučujuće za Vaše rezultate i kvalitetno učenje- da su pojedini polaznici posle obilja loših knjiga i programa „nauči sam“, doživeli otkrovenje sa dobro izabranom knjigom.
Koliko je ovo pitanje gurnuto u stranu kod nas govori i činjenica da pojedine škole iako znaju za ova pravila struke, namerno rade drugačije: recimo odrasle polaznike podučavaju na dečjim knjigama ili knjigama za tinejdžere koje sadrže mnogo manje gramatike i vokabulara nego knjige koje su zaista za odrasle! Po završetku takvog kursa polaznik ima utisak da je sjajan! Završi recimo srednji kurs po programu za decu a onda doživi razočarenje na pozicionom testu u našoj školi koja primenjuje knjige za odrasle po CEF standardima.
Svaka  kvalitetna izdavačka kuća (a  govorimo o stranim izdavačima: Oxford, Cambridge, Macmillan) izdaje katalog u kome postoji tačan opis za koji nivo i uzrast je knjiga, da li je za osnovnu školu, fakultet, srednju školu, duži kurs ili kratki kurs, koliko sati/ časova je potrebno za tu knjigu, kada je prvi put izdata, da li knjiga  ima međunarodna priznanja, dobra iskustva itd...
Pošto su u Srbiji zaista retke privatne škole koje verno  poštuju pravila struke i CEFR ( zajednički evropski okvir rada) ili uopšte znaju za to, većina ljudi u našoj zemlji misli da je engleski težak jezik, da se uči beskonačno dugo i uglavnom bezuspešno!
U školi „Britanicca“ izbor knjiga i materijala, testiranje, izbor stručnog kadra i dodatno obrazovanje zaposlenih su podjednako važni i poštuju se striktno u svakom pogledu –uvek u korist polaznika!