Kritika na račun kritičnih godina-uzeto iz časopisa za engleski jezik "EL GAZETTE"-prevela prof. Tamara Veličković

Štampa

                                                 Prevela prof.Tamara Veličković:

                                         KRITIKA NA RAČUN KRITIČNIH GODINA

Većina ljudi veruje da je bolje  početi učenje stranog jezika kada ste mlađi. Ali, da li i dokazi podržavaju ovu teoriju?

Za decu  se često smatra da poput sundjera upijaju jezik oko njih, i mnoga istraživanja o književnosti maternjeg jezika navode da su mlađe osobe ne samo bolje, već i vitalnije.
Hipoteza o kritičnim godinama sugeriše da deca moraju biti izložena svom maternjem jeziku određeni vremenski period nakon rođenja kako bi ga uspešno naučili.
S poštovanjem prema učenju stranog jezika, mnogi istraživači su naveli da kao i kod maternjeg jezika, deca treba da budu izložena uticaju stranog jezika kada su mlađa. Britanska vlada svakako izgleda da podržava ovaj stav s obzirom da je sačinila odredbu o modernom stranom jeziku (MFL) kao obaveznom na osnovnom nivou školovanja u Engleskoj do 2010. U tom slučaju se vredi zapitati koji dokazi postoje  u prilog tome da su mlađe osobe bolje u domenu stranih jezika.
Da bi odgovorili na ovo pitanje važno je odrediti koji aspekt jezika se razmatra.Na primer, na nekim aspektima gramatike se pokazalo da se učenici koji su sa učenjem stranog jezika počeli kasnije u životu ne mogu razlikovati od maternjih govornika,  ako uzmemo u obzir različite gramatički bazirane zadatke.Tako da možda mlađe osobe nisu nužno bolje u gramatici. Slično tome, postoji istraživanje koje navodi da stariji učenici na početku mogu da uče brze od mlađih, mada ih često mlađi učenici sustignu, a zatim svakako i prestignu u učenju.
Jedno od važnih pitanja koje nije sistematično razmatrano u okviru ove diskusije odnosi se na sam kontekst učenja. Šta se dešava ako je mesto gde dete uči strani jezik škola, nešto što se širom sveta dešava sve češće i češće?
Veliki obim studije o EFL odredbi u školama u Španiji pokazao je da kada se engleski jezik uči u španskim školama, mlađe osobe nisu bolje,čak i kada se radi o izgovoru.
Ovo pokazuje da kada zaista odlučujemo o prednostima učenja kod mlađih osoba , moramo biti pažljivi u pogledu konteksta učenja, kao i obratiti pažnju na samu prirodu programa stranog jezika koji nam se nudi. Kao što je često slučaj kod ovih komplikovanih pitanja, mnogo više istraživanja je potrebno da bi se uporedilo učenje stranog jezika u različitim uzrastima i u različitim vrstama programa pre nego što budemo mogli da sa sigurnošću odgovorimo na ovo pitanje.